Pol铆tica de privacitat

1. POL脥TICA D’ENLLA脟OS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

SIMBA PETS SL no es fa responsable de l’contingut de les p脿gines web a les que pugui accedir l’usuari a trav茅s dels enlla莽os establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinar脿 ni exercitar脿 cap tipus de control sobre el contingut d’altres p脿gines de la xarxa.

Aix铆 mateix, tampoc garanteix la disponibilitat t猫cnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de p脿gines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir a trav茅s dels enlla莽os.
SIMBA PETS SL declara que ha adoptat totes les mesures necess脿ries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegaci贸 per les seves p脿gines web. en conseq眉猫ncia, SIMBA PETS SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’usuari a causa de la navegaci贸 per Internet.

SIMBA PETS SL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produ茂ts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensi贸, cancel路laci贸, instal路laci贸 o interrupci贸 de l’servei del web durant la prestaci贸 d’aquest o amb car脿cter previ.

L’acc茅s a la web: www.simbapets.es no implica l’obligaci贸 per part de l’empresa de controlar l’abs猫ncia de virus o qualsevol altre element inform脿tic dany贸s. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecci贸 i desinfecci贸 de programes inform脿tics nocius.

SIMBA PETS SL no es responsabilitza dels danys produ茂ts en els equips inform脿tics, documents i / o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestaci贸 de servei al Portal.

2. PUBLICITAT

El web: www.simbapets.es podr脿 allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors s贸n els 煤nics responsables d’assegurar que el material rem猫s per a la seva inclusi贸 a la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicaci贸.

SIMBA PETS SL no ser脿 responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

3. MODIFICACIONS

SIMBA PETS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense av铆s previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’煤s o per les condicions generals de contractaci贸. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a trav茅s dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

4. PROTECCI脫 DE DADES PERSONAL

De conformitat amb el que estableix el Reial decret llei 5/2018, per a l’adaptaci贸 de el Dret espanyol a la normativa de la Uni贸 Europea, per a l’aplicaci贸 de l’Reglament General-UE-2016/679 de Parlament i Consell d’Europa de Protecci贸 de dades de car脿cter personal, aprovat el 27 d’abril de 2016, i la LOPD 3/2018, de garantia dels drets digitals, SIMBA PETS SL informa als usuaris de les seves websites de que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals recollides per l’empresa mitjan莽ant els formularis facilitats a les seves p脿gines, aquesta obligaci贸 continu茅s fins i tot despr茅s d’haver finalitzat la nostra relaci贸 comercial o contractual, i en cap cas podrem fer p煤bliques les dades personals dels visitants i clients al web sense el seu consentiment. Els menors de 14 anys no poden prestar el seu consentiment perqu猫 un comer莽 reculli i tracti les seves dades personals ; nom茅s els seus representants legals (pares o tutors) s贸n els que poden fer-ho en nom seu. Aquells comer莽os que necessitin tractar dades de menors de 14 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjan莽ant un missatge de correu electr貌nic dirigit a algun d’ells que contingui un enlla莽 a un formulari electr貌nic. No es pot demanar als menors de 14 anys dades sobre l’脿mbit familiar, sent l’煤nica excepci贸 les dades d’identificaci贸 i contacte dels pares o tutors.

Aquestes dades, seran introdu茂des en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador del web de, SIMBA PETS SL amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Aix铆 mateix, SIMBA PETS SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d ‘ acc茅s , que permet l’usuari web, con猫ixer quines dades personals t茅 l’administrador d’aquesta p脿gina i en aquest cas contest茅s en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificaci贸 , que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informaci贸, oposici贸 que podr脿 sol路licitar i aconseguir que no porti a terme el tractament de dades, supressi贸 que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives, limitaci贸 , pel que pot sol路licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificaci贸 de les seves dades personals, i portabilitat , perqu猫 l’usuari pugui obtenir una c貌pia de les dades personals que hagi facilitat a la web a per tal de poder transmetre a altres es rvicis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitj脿 que deixi const脿ncia del seu enviament i de la seva recepci贸 a l’adre莽a: PUR脥SSIMA CONCEPCI脫, 7, 1-DCHA. Codi Postal: 28982 . Localitat: PARLA . Prov铆ncia: MADRID . Correu electr貌nic: administracion@simbapets.es , aportant fotoc貌pia de l’DNI o documentaci贸 alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vost猫 es compromet a notificar-nos qualsevol variaci贸 i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relaci贸 entre les parts.
L’enviament de les seves dades mitjan莽ant el / els formularis de la nostra web estar脿 supeditat obligat貌riament al fet que hagi llegit / acceptat la Pol铆tica de Privacitat, mitjan莽ant un check box obligatori a peu de l’formulari.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informaci贸 i el Comer莽 Electr貌nic en el seu article 21, vam demanar el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicit脿ries que considerem puguin ser del seu inter猫s, per correu electr貌nic o per qualsevol altre mitj脿 de comunicaci贸 electr貌nica equivalent, aquest consentiment l’acceptar脿 o negar脿 amb un check box obligatori a peu de l’formulari.

5. PROPIETAT INTEL路LECTUAL

Els drets de propietat intel路lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, aix铆 com dels mitjans i formes de presentaci贸 i muntatge de les seves p脿gines pertanyen, per si mateixos o com a cession脿ria, a SIMBA PETS SL . Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel路lectual per l’ordenament jur铆dic espanyol i se’ls podr脿 aplicar tant la normativa espanyola i comunit脿ria en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la mat猫ria i subscrits per Espanya, Reial Decret Legislatiu 1/1996

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel路lectual es prohibeix expressament la reproducci贸, distribuci贸, comunicaci贸 p煤blica i utilitzaci贸 de la totalitat o part dels continguts de les seves p脿gines web sense el consentiment expl铆cit de SIMBA PETS SL.

Aix铆 mateix, SIMBA PETS SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilitzaci贸 indeguda de les seves p脿gines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

6. ACCIONS LEGAL, LEGISLACI脫 APLICABLE I JURISDICCI脫

La relaci贸 entre l’usuari i SIMBA PETS SL es regir脿 per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controv猫rsia que pugui sorgir entre l’usuari i SIMBA PETS SL , els jutjats o tribunals de la localitat de PARLA.

Menu